Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ZuGAbe (SGEA254)Νικόλαος Κατσούλας
.
Αγγλικά ΙΙ_Agriculture (SGEA258)Αναστασία Γκαϊνταρτζή
Αγρομετεωρολογία (SGEA214)Νικόλαος Κατσούλας, Δημήτρης Κ. Παπαναστασίου
.
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (SGEA276)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (SGEA207)ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΑΣ
.
ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ (2019) (SGEA283)ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δρ Γεωπόνος Π.Ε. (Π.Δ. 407/80)
.
Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (SGEA200)ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΖΟΣ
.
Αρχιτεκτονική Τοπίου (SGEA221)ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΑΣ
.
Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά & Φυτά Παραγωγής Ενέργειας (SGEA212)Περικλής Διαμαντόπουλος
.
Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά & Φυτά Παραγωγής Ενέργειας (SGEA212) (SGEA120)Κυριάκος Γιανούλης
Ασθένειες Κηπευτικών, Ανθοκομικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (SGEA103)Ευάγγελος Βέλλιος
Ασθένειες Κηπευτικών, Ανθοκομικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (SGEA253)Μαρία Καπώνη
Ασθένειες Κηπευτικών, Ανθοκομικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (SGEA240)ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (SGEA277)PERSEFONI GIANNOULI
Βιολογία, Οικολογία Ζιζανίων (SGEA155)Πέτρος Λόλας
.
Βιολογική Γεωργία και Νέες Μέθοδοι Παραγωγής (SGEA267)Γεώργιος Νάνος
.
Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός (SGEA227)ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΚΑΣ
.
Βιοτεχνολογία - Μοριακή βιολογία (SGEA281)ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΡΟΚΙΔΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (SGEA126)ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
.
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (SGEA252)Dr. Dimitrios Michmizos
.
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (SGEA128)ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
.
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (SGE128) (SGEA266)Ηλίας Κατσουλιέρης
.
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι & ΙΙΙ (SGEA226)Δρ. Ζωή Χρ. Εξάρχου
Γενετική (SGEA261)Ουρανία Παυλή
.
Γενικη Βελτίωση Φυτων (SGEA260)Ουρανία Παυλή
.
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (SGEA251)Dr. Dimitrios Michmizos
.
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ()ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
.
Γενική Γεωργία (SGEA151)Νικόλαος Δαναλάτος
.
Γενική Γεωργία (SGEA169)Νικόλαος Δαναλάτος
.
Γενική Εντομολογία (SGEA124)Νικολαος Παπαδοπουλος
.
Γενική Εντομολογία (SGEA117)Νικολαος Παπαδοπουλος
.
Γενική Εντομολογία - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SGEA256)Ν. Παπαδόπουλος-Κ. Ζάρπας
.
ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (SGEA199)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΕΚΟΣ
Γενική και Ανόργανη Χημεία (SGEA170)Νικόλαος Τσιρόπουλος
.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ (SGEA185)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γενική Φυτοπαθολογία (SGEA123)Ευάγγελος Βέλλιος
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκόπηση (SGEA265)Άρης Κυπαρίσσης
.
Γεωλογία-Ορυκτολογία-Πετρολογία (SGEA187)Βασίλειος Αντωνιάδης
.
Γεωργικές Κατασκευές - Θερμοκήπια (SGEA195)Νικόλαος Κατσούλας
.
Γεωργική Ανάπτυξη (SGEA193)ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΖΟΣ
.
Γεωργική Ζωολογία (SGEA110)Νικολαος Παπαδοπουλος
.
Γεωργική Ζωολογία - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SGEA108 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Ν. Παπαδόπουλος-Κ. Ζάρπας
.
Γεωργική και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (SGEA220)Ευάγγελος Βέλλιος
.
Γεωργική Μηχανολογία Ι (SGEA129)Χ. Καβαλάρης
Γεωργική Μηχανολογία ΙΙ (SGEA174)Χ. Καβαλάρης
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (SGEA231)ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
.
Γεωργική Φαρμακολογία (SGEA173)Δημήτριος Καρπουζας
.
Γεωργική Φαρμακολογία (SGEA219)Νικολέττα Ντάλλη, Νικόλαος Τσιρόπουλος
.
Γεωργική Φαρμακολογία (SGEA186)Νικολέττα Ντάλλη, Νικόλαος Τσιρόπουλος
.
Γονιμότητα Εδαφών (SGEA213)Δημήρκου Ανθούλα (Καθηγήτρια), Αντωνιάδης Βασίλειος (Επικουρος Καθηγητής), Γκόλια Ευαγγελία (μέλος ΕΔΙΠ)
.
Δενδροκομία Ι (SGEA105)Γεώργιος Νάνος
.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΥΤΑΣ (SGEA184)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
.
ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑIΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ (SGEA104)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ
.
Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού (SGEA177)Χ. Καβαλάρης
Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών Χειρισμών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής (SGEA197)Νικόλαος Κατσούλας
.
Εδαφολογία (SGEA208)Βασίλειος Αντωνιάδης (Επίκ. Καθ.)-Δημήρκου Ανθούλα (Καθηγήτρια)-Γκόλια Ευαγγελία (μέλος ΕΔΙΠ)
.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (SGEA264)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (MHXD137)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (SGEA175)Νικόλαος Δαναλάτος
.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙI (SGEA157)Νικόλαος Δαναλάτος
Ειδική Δενδροκομία (SGEA279)Γεώργιος Νάνος
.
Ειδική Φυτοπαθολογία (SGEA125)Ευάγγελος Βέλλιος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (SGEA160)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
.
Εισαγωγή στην Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών (SGEA179)Νικόλαος Δαναλάτος
.
Εισαγωγή στην Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών (SGEA167)Νικόλαος Δαναλάτος
.
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας & Βιολογίας Κυττάρου 2014-2015 (SGEA228)ARTEMISSIA-PHOEBE NIFLI
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική στις Γεωπονικές Επιστήμες (SGEA225)ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΚΑΣ
Εφαρμοσμένη Εντομολογία (SGEA224)Χρήστος Αθανασίου
.
Εφαρμοσμένη Εντομολογία - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SGEA255)Χ. Αθανασίου-Κ. Ζάρπας
.
ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ (SGEA204)ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ
.
ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ (SEYA206)ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ
.
Ζωικοί εχθροί δημόσιας υγείας (SGEA269)Στέλλα Παπαναστασίου
.
ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 2 (MHXD185)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
.
Λαχανοκομία Ι (SGEA133)Αβραάμ Χα
.
Λαχανοκομία ΙΙ (SGEA134)Αβραάμ Χα
.
Μελισσοκομία-Σηροτροφία (SGEA194)Στέλλα Παπαναστασίου
.
Μοριακή Βιολογία - Βιοτεχνολογία (SGEA259)Ηλίας Κατσουλιέρης
Μορφολογία & Ανατομία Φυτών (SGEA209)Άρης Κυπαρίσσης
.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (SGEA245)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ
.
Οικονομική Βοτανική (MHXD127)Εμμανουήλ Βαρδαβάκης
.
Οικονομική Βοτανική, Μορφολογία - Ανατομία Φυτών, Συστηματική Βοτανική (SGEA156)Εμμανουήλ Βαρδαβάκης
.
Οικοτοξικολογία (SGEA121)Νικόλαος Τσιρόπουλος
.
Οικοτοξικολογία (SGEA113)Πέτρος Λόλας - Νικόλαος Τσιρόπουλος
.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ (SGEA268)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ
Οργανική Χημεία (SGEA178)Νικόλαος Τσιρόπουλος
.
Ρύπανση Εδαφών-Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών (SGEA188)Δημήρκου Ανθούλα, Βασίλειος Αντωνιάδης
.
Σποροπαραγωγή –Φυσιολογία και Τεχνολογία Σπόρου (SGEA135)Αβραάμ Χα
.
Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών (SGEA196)Νικόλαος Κατσούλας
.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ (SGEA234)ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ
.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ (SGEA161)Εμμανουήλ Βαρδαβάκης
.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ (SGEA192)Νικόλαος Κρίγκας
.
Τεχνολογία και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων (SGEA274)Περσεφόνη Γιαννούλη
Τεχνολογίες αντιρρύπανσης (SGEA122)Νικόλαος Τσιρόπουλος
.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ‐ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (SGEA278)PERSEFONI GIANNOULI
Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών (SGEA146)Μ. Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη και Συμβασιούχος 407/80
.
Υδραυλική (SGEA143)Αγγελάκη Α.
Υδρολογία (SGEA145)Αγγελάκη Α.
Φυσική (SGEA198)Ν. Κατσούλας, Δ.Κ. Παπαναστασίου, Α. Αγγελάκη
Φυσική και Αγρομετεωρολογία (SGEA112)Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ, Δ.Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
.
Φυσιολογία - Οικολογία - Τεχνολογία Σπόρου (SGEA271)Αβραάμ Χα
.
Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών (SGEA282)Έφη Λεβίζου
.
Φυσιολογία Φυτών (SGEA182)Έφη Λεβίζου
.
Φυτά Κηποτεχνίας και Αστικό Πράσινο (SGEA211)ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΑΣ
.