Αρχιτεκτονική Τοπίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΑΣ

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών αρχών σχεδιασμού υπαιθρίων χώρων μικρής και μεγάλης κλίμακας στο αστικό και φυσικό τοπίο, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας φυσικά και τεχνητά υλικά ταυτόχρονα. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα σύνταξης εμπεριστατωμένων τεχνικών προτάσεων για άμεσες παρεμβάσεις στο φυσικό και στο δομημένο τοπίο, με σκοπό ένα βιώσιμο και ολιστικό αποτέλεσμα.

Κωδικός: SGEA221
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις