Γενική και Ανόργανη Χημεία

Νικόλαος Τσιρόπουλος

Περιγραφή

Γνώση των βασικών αρχών της χημείας που συνιστούν απαραίτητο υπόβαθρο για τις βιολογικές γεωπονικές σπουδές. Εισαγωγή στις βασικές αρχές της χημείας και στην κατανόηση της δομής των στοιχείων και των ενώσεων τους, της λειτουργίας και της δραστικότητας των μορίων και των διαλυμάτων τους με έμφαση στη χημεία των οξέων και βάσεων και των διαλυμάτων. Εισαγωγή στις βασικές εργαστηριακές τεχνικές, στην εργαστηριακή πρακτική και στην επεξεργασία και αξιολόγηση πειραματικών αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ενεργοποιείστε την επιλογή Πληροφορίες (i)

Κωδικός: SGEA170
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο