Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΖΟΣ

Περιγραφή
Βασικές αρχές οικονομικής της παραγωγής. Συντελεστές παραγωγής. Έννοια και σημασία της παραγωγικότητας. Βασικές αρχές διάθεσης της αγροτικής παραγωγής. Λειτουργία της αγοράς. Σχηματισμός τιμών. Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικά συστήματα. Δημόσιες δαπάνες. Προϋπολογισμός. Κλάδοι γεωργικής παραγωγής. Τύποι εκμεταλλεύσεων, μέγεθος εκμεταλλεύσεων. Εντατικές και εκτατικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Λήψη αποφάσεων, μέθοδοι σχεδιασμού οργανώσεων αναδιοργανώσεων εκμεταλλεύσεων. Κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων
Κωδικός: SGEA200
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις