Γονιμότητα Εδαφών

Δημήρκου Ανθούλα (Καθηγήτρια), Αντωνιάδης Βασίλειος (Επικουρος Καθηγητής), Γκόλια Ευαγγελία (μέλος ΕΔΙΠ)

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: SGEA213
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις