Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η παρούσα πλατφόρμα έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται, ούτε υποστηρίζεται από το Σεπτέμβριο του 2019, όταν αντικαταστάθηκε από το νέο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης eClass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) το οποίο θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eclass.uth.gr/
- Μη διαθέσιμο -
- Μη διαθέσιμο -
 eclasshelp <at> uth.gr