ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ

Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος της Ζιζανιολογίας στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών σε βασικά θέματα της βιολογίας των ζιζανίων αλλά και την κατανόηση των διάφορων μεθόδων καταπολέμησης των ζιζανίων. Βασικός στόχος του μαθήματος αποτελεί η γνώση των βασικότερων χρήσεων και ιδιοτήτων των ζιζανιοκτόνων.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να αναγνωρίζει τα κύρια ζιζάνια της χώρα μας.
  • Να καταρτίζει προγράμματα διαχείρισης ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες.
  • Να γνωρίζει τα ζιζανιοκτόνα που εφαρμόζονται σε σημαντικές καλλιέργειες της χώρας μας.
  • Να εξετάζει τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων (πχ. ανθεκτικότητα, φυτοτοξικότητα).
Κωδικός: SGEA204
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο