Ρύπανση Εδαφών-Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών

Δημήρκου Ανθούλα, Βασίλειος Αντωνιάδης

Περιγραφή

Στο μάθημα μελετώνται τα υποβαθμισμένα εδάφη. Οι κατηγορίες υποβαθμισμένων εδαφών περιλαμβάνουν: Όξινα εδάφη, αλατούχα εδάφη, αλατούχα-νατριωμένα και νατριωμένα εδάφη, διαβρωμένα εδάφη και ρυπασμένα εδάφη.

Κωδικός: SGEA188
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις