Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Archive UTH e-Class

Διακοπή πρόσβασης φοιτητών (εκπαιδευόμενων) στο http://archive.eclass.uth.gr

Στο τέλος Νοεμβρίου (30/11/2019) θα λήξουν όλοι οι υφιστάμενοι λογαριασμοί φοιτητών (εκπαιδευόμενων) στο παλιό eclass του ΠΘ: http://archive.eclass.uth.gr. Αυτό σημαίνει ότι από την 1/12/2019 κανένας εγγεγραμμένος χρήστης που έχει την ιδιότητα του εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα του παλιού eclass δεν θα έχει πρόσβαση στο υλικό των κλειστών μαθημάτων, ενώ δεν θα είναι δυνατή και η οποιαδήποτε επικοινωνία των εκπαιδευτών (διδακτικό προσωπικό) με τους φοιτητές μέσω αυτής της πλατφόρμας. Όσοι φοιτητές, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα http://archive.eclass.uth.gr, θέλουν να κατεβάσουν υλικό από κάποιο μάθημα, και όσα μέλη του διδακτικού προσωπικού θέλουν να στείλουν ενημερώσεις σε φοιτητές για μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να το κάνουν μέχρι και την 30/11/2019. Οι χρήστες με την ιδιότητα του εκπαιδευτή (διδακτικό προσωπικό) θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του παλιού eclass μέχρι την Άνοιξη του 2020, ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν μεταφορά υλικού μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στο νέο eClass (https://eclass.uth.gr/). Επισημαίνεται ότι η διακοπή αφορά μόνο το αρχειοθετημένο σύστημα eclass του ΠΘ (http://archive.eclass.uth.gr) όπως αυτό λειτουργούσε μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019 (δηλ. τα παλιότερα 18 Τμήματα του Ιδρύματος) - στα παλιότερα συστήματα eclass των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (https://e-class.teilar.gr/) και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr/) η λήξη των λογαριασμών των φοιτητών (εκπαιδευόμενων) θα γίνει μελλοντικά, εντός του 2020.


Η παρούσα πλατφόρμα Archive UTH e-Class δεν ενημερώνεται και δεν υποστηρίζεται πλέον και έχει αντικατασταθεί από το νέο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης eClass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με διεύθυνση: https://eclass.uth.gr/

Παρακαλούμε μην ανεβάζετε υλικό και μην προσπαθείτε να εγγραφείτε σε μαθήματα της πλατφόρμας, αλλά για τα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαικού εξαμήνου (Σεπτέμβριος 2019 - Φεβρουάριος 2020) και μετά:
α) οι διδάσκοντες του ΠΘ θα πρέπει να αναρτούν το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό αποκλειστικά στη νέα πλατφόρμα (https://eclass.uth.gr/)
β) οι φοιτητές να εγγράφονται μόνο στη νέα πλατφόρμα (https://eclass.uth.gr/) και μετά στα αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος και του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν.