Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η παρούσα πλατφόρμα έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται, ούτε υποστηρίζεται από το Σεπτέμβριο του 2019, όταν αντικαταστάθηκε από το νέο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης eClass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) το οποίο θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eclass.uth.gr/

Όλοι οι λογαριασμοί φοιτητών (εκπαιδευόμενων) στην πλατφόρμα έληξαν από το τέλος του 2019. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό των διδασκόμενων μαθημάτων των Τμημάτων του ΠΘ, οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο νέο eClass , σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρουν εδώ: https://eclass.uth.gr/modules/auth/registration.php

Οι χρήστες με την ιδιότητα του εκπαιδευτή (μέλη ΔΕΠ και άλλοι διδάσκοντες) συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέχρι το τέλος του 2020, ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν τη μεταφορά υλικού μαθημάτων τους στο νέο eClass (https://eclass.uth.gr/).