ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Εμμανουήλ Βαρδαβάκης

Περιγραφή
Αρχές και μέθοδοι ταξινόμησης των φυτών, ορολογία- οργανογραφία, αναφορά σε όλα τα αθροίσματα φυτών. Χαρακτηριστικά τάξεων και οικογενειών βακτηρίων, μυκήτων, σπερματοφύτων (αγγειόσπερμα- γυμνόσπερμα).
Κωδικός: SGEA161
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Τρίτη, 15 Απριλίου 2008