Ζωικοί εχθροί δημόσιας υγείας

Στέλλα Παπαναστασίου

Περιγραφή

Γνωριμία και εξοικείωση με τη μορφολογία, βιολογία, φαινολογία, συμπεριφορά και αντιμετώπιση/έλεγχο των ζωικών εχθρών υγειονομικής σημασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εντομολογικούς εχθρούς του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και των κατοικιών που απειλούν τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, αναφέρονται οι ασθένειες και αναπτύσσονται οι τρόποι μετάδοσής τους μέσω των ζωικών εχθρών υγειονομικής σημασίας καθώς και οι μέθοδοι αντιμετώπισης και ελέγχου τους.

Κωδικός: SGEA269
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -