ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Νικόλαος Κρίγκας

Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος της Συστηματικής Βοτανικής είναι:  η διάκριση, η περιγραφή και η ερμηνεία της ποικιλότητας των διαφορετικών φυτικών ειδών και  η κατάταξή τους σε ένα ιεραρχικό σύστημα όσο το δυνατόν απλό και κατανοητό, με βάση την ευρισκόμενη φυσική συγγένειά τους.
Κωδικός: SGEA192
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011
  • Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011
  • Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011
  • Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011