Σποροπαραγωγή –Φυσιολογία και Τεχνολογία Σπόρου

Αβραάμ Χα

Περιγραφή
Σχηματισμός σπόρου (εμβρυογένεσης, διαφοροποίηση-οργανογένεση, αποθησαυ-ριστικός ιστός). Συγκομιδή σπόρου. Μετασυλλεκτική συμπεριφορά - λήθαργος. Στάδια φυτρώματος-πρώτη ανάπτυξη (ετερότροφο - αυτότροφο στάδιο). Χαρακτηριστικά ποιότητας (βλαστική ικανότητα, φυτρωτική ικανότητα, υγρασία, καθαρότητα, μέγεθος), σημασία και μέθοδοι εκτίμησής τους με συμβατική και σύγχρονη μεθοδολογία. Γήρανση σπόρου, απώλεια βλαστικής ικανότητας. Μεταβολές κατά την αποθήκευση. Επεξεργασία σπόρου (Προκαθαρισμός, καθαρισμός, ταξινόμηση κατά μέγεθος, ομογενοποίηση, τεχνολογία επένδυσης σπόρου,. σημασία, εφαρμογές). Τεχνολογία προφυτρωτικών (priming) και τεχνογνωσία τεχνητού σπόρου. Αποθήκευση : προϋποθέσεις, συνθήκες, προβλήματα.
Κωδικός: SGEA135
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -