Γεωλογία-Ορυκτολογία-Πετρολογία

Βασίλειος Αντωνιάδης

Περιγραφή
Εισαγωγή στην γεωλογία και η σημασία της στη γεωργική δραστηριότητα. Σύσταση του φλοιού της γης, ορογενετικά φαινόμενα. Εισαγωγή στην πετρολογία. Πυριγενή πετρώματα, ιζηματογενή πετρώματα. Κρυσταλλογραφία, δομή της κρυσταλλικής ύλης, έρευνα της κρυσταλλικής ύλης με ακτίνες Χ. Πυριτικά και μη πυριτικά υλικά.
Κωδικός: SGEA187
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -