ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του μαθήματος της Συστηματικής Βοτανικής είναι η αναγνώριση των φυτών με βάση τα μορφολογικά τους γνωρίσματα καθώς και η κατάταξη τους σε συστήματα.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοεί τις βασικές αρχές και την μεθοδολογία μελέτης των φυτών από συστηματικής απόψεως.
  • Να γνωρίζει την συστηματική κατάταξη των οικογενειών των σπερματόφυτων (γυμνόσπερμα και αγγειόσπερμα: κυριότερες οικογένειες, γένη και είδη).
  • Να γνωρίζει βασικά μορφολογικά γνωρίσματα των κυριότερων οικογενειών της ελληνικής χλωρίδας.
  • Να αναγνωρίζει βασικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας (καλλιεργούμενα ή μη).
Κωδικός: SGEA234
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο