Αγρομετεωρολογία

Νικόλαος Κατσούλας, Δημήτρης Κ. Παπαναστασίου

Περιγραφή

Στρώματα-Σύνθεση ατμόσφαιρας. Μεταβολή ατμοσφαιρικής σύστασης. Ρύπανση ατμόσφαιρας. Ακτινοβολία και ενεργειακό ισοζύγιο της γης. Χαρακτηριστικά και δυναμική της ατμόσφαιρας. Κίνηση ατμοσφαιρικών μαζών. Δημιουργία χαμηλών και υψηλών. Μέτωπα και υφέσεις. Αγρομετεωρολογικοί και κλιματικοί σταθμοί. Μετεωρολογικά όργανα και παρατηρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας εξάτμισης, ηλιοφάνειας, νέφωσης, ηλιακής ακτινοβολίας, ύψους ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και υδροαποθέσεων, βαρομετρικής πίεσης, έντασης και διεύθυνσης ανέμου. Επεξεργασία δεδομένων. Γενικά περί κλίματος. Μακρο- και μεσο- κλίμα. Ταξινόμηση κλιμάτων. Τύποι κλιματικών ζωνών. Κλίμα Ελλάδος. Μεταβλητότητα κλίματος. Τοπόκλιμα-Μικρόκλιμα. Αστικό μικρόκλιμα. Κλίμα αγρού και δενδροκομείου.

Κωδικός: SGEA214
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο