ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Περιγραφή
Ανάλυση των κοινών βασικών μηχανισμών της δράσης και δομής του γενετικού υλικού, όπως διαπιστώνονται σε όλους του οργανισμούς. Δίνεται έμφαση στη εξέλιξη της δομής και λειτουργίας του και η ανάπτυξη των διαλέξεων ακολουθεί την πιθανή πορεία της εξέλιξης αυτής. Περιγράφονται οι στερεοδομή στο χώρο του DNA, RNA και πρωτεϊνών. Εξηγούνται οι μηχανισμοί πολλαπλασιασμού των νουκλεϊνικών οξέων και η σύνθεση πρωτεϊνών με λεπτομερή ανάλυση των ενζυματικών διαδικασιών στο χώρο. Παρουσιάζονται οι διάφορες υπάρχουσες μορφές γενετικού υλικού με την πιθανή εξελικτική διαδικασία πού τις δημιούργησε. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εξήγηση των μηχανισμών ρύθμισης της έκφρασης των γονιδίων και στις αλληλοεπιδράσεις γενετικού υλικού και πρωτεϊνών με τρισδιάστατη και πάλι απεικόνηση των μακρομορίων και των αλληλοεπιδρώντων ομάδων. Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων απομόνωσης γονιδίων, της δομής και κατασκευής ανασυνδυασμένων φορέων γενετικού μετασχηματισμού, των μεθόδων γενετικού μετασχηματισμού φυτών, των
Περισσότερα  
Κωδικός: SGEA126
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις