ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Περιγραφή
Εξετάζει τα βιοχημικά μονοπάτια του πρωτοταγούς και δευτεροταγούς μεταβολισμού, της σύνθεσης και καταβολισμού των κυριωτέρων ομάδων οργανικών συστατικών του κυττάρου περιλαμβανομένων και των δευτεροταγών μεταβολιτών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος και βιολογικής δράσης. Αναλύει τον μηχανισμό και βιοενεργητική της φωτοσυνθέσεως και της οξειδωτικής φωσφορυλιώσεως καθώς και την βιοενεργητική όλων των άλλων βιοχημικών μονοπατιών. Εξηγούνται οι συνηθέστεροι και πλέον σημαντικοί ενζυματικοί μηχανισμοί και οι μηχανισμοί ρύθμισης των ενζυματικών δραστηριοτήτων των διαφόρων βιοσυνθετικών οδών.
Κωδικός: SGEA128
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις