Γεωργική και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

Ευάγγελος Βέλλιος

Περιγραφή

Συστηματική κατάταξη, μορφολογία, δομή, μεταβολισμός και γενετική προκαρυωτικών
(βακτήρια, φυτοπλάσματα, μυκοπλάσματα, σπειροπλάσματα, ρικέττσιες, χλαμύδια) και
ευκαρυωτικών μικροοργανισμών (φύκη, πρωτόζωα, μύκητες), ιών και ιοειδών. Οικολογία.
Αρχές και μέθοδοι απομόνωσης, καλλιέργειας και ταυτοποίησης. Βιοτεχνολογία και
γενετική μηχανική μικροοργανισμών. Εφαρμογές μικροβιακής βιοτεχνολογίας στη
γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και το περιβάλλον.

Κωδικός: SGEA220
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -