Μορφολογία & Ανατομία Φυτών

Άρης Κυπαρίσσης

Περιγραφή

Μορφολογία φυτών είναι ο κλάδος της επιστήμης της Βοτανικής που ασχολείται με τη μελέτη της εξωτερικής διαμόρφωσης των φυτών.

Ανατομία φυτών είναι ο κλάδος της επιστήμης της Βοτανικής που ασχολείται με τη μελέτη της εσωτερικής δομής των φυτικών ιστών και οργάνων σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Η Μορφολογία και η Ανατομία λοιπόν ασχολούνται με τη δομή και τη μορφή όλων των φυτικών μερών – από το υποκυτταρικό επίπεδο έως το επίπεδο των οργάνων.  Η δομή αυτών των φυτικών μερών εξυπηρετεί τη/τις συγκεκριμένη/ες λειτουργία/ες που επιτελούν στο πλαίσιο του φυτικού οργανισμού. Επομένως η σχέση δομής-λειτουργίας έχει στη διάρκεια του εξελικτικού χρόνου προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό ταίριασμα τους. Ταυτοχρόνως, πρόκειται για μία δυναμική σχέση καθώς οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυτικών οργανισμών και του περιβάλλοντος, καθώς και άλλων οργανισμών οδηγούν σε απαραίτητες δομικές μεταβολές ώστε το ταίριασμα δομής-λειτουργίας να συμβαδίζει συνεχώς και να ανταποκρίνεται

Περισσότερα  
Κωδικός: SGEA209
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Η χαρακτηριστική δομή του φυτικού κυττάρου, με έμφαση στο κυτταρικό τοίχωμα, τα πλαστίδια και τα χυμοτόπια

Οι ιστοί, τα όργανα και οι στρατηγικές ανάπτυξής τους

Το φύλλο: μορφολογία, ανατομία, μεταμορφώσεις

Ο βλαστός: μορφολογία, ανατομία, μεταμορφώσεις

Η ρίζα: μορφολογία, ανατομία, εξειδικευμένες λειτουργίες

Το άνθος: δομή, επικονίαση και γονιμοποίηση

Το σπέρμα: μορφολογία, ανατομία και διασπορά

Όλα τα παραπάνω εξετάζονται με έμφαση στη σχέση δομής-λειτουργίας, αναδεικνύοντας τόσο τις δομικές προσαρμογές στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, όσο και την παραλλακτικότητα μορφής των φυτικών οργανισμών.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις