Γεωργικές Κατασκευές - Θερμοκήπια

Νικόλαος Κατσούλας

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί ένα εργαλείο για την εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες του περιβάλλοντος των θερμοκηπίων και του σχεδιασμού των θερμοκηπιακών μονάδων και του εξοπλισμού τους.

Αρχικά γίνεται προσπάθεια εισαγωγής στις έννοιες του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου και τις παραμέτρους του κλίματος που το διαμορφώνουν. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι των θερμοκηπίων και τα υλικά κάλυψης που χρησιμοποιούνται.

Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια εισαγωγής των φοιτητών στη μεθοδολογία υπολογισμού των αναγκών σε αερισμό, θέρμανση και δροσισμό των θερμοκηπίων και υπολογισμού του απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών κλιματισμού. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι ανάγκες σε νερό των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και γίνεται υπολογισμός της απαραίτητης δυναμικότητας των συστημάτων άρδευσης.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των χαρακτηριστικών που συνθέτουν το περιβάλλον των θερμοκηπι
Περισσότερα  
Κωδικός: SGEA195
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις