Γεωργική Ανάπτυξη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΖΟΣ

Περιγραφή
Έννοια, περιεχόμενο και μέτρηση της γεωργικής ανάπτυξης. Η συμβολή της γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη. Έννοια, περιεχόμενο, σκοποί και δραστηριότητες των γεωργικών εφαρμογών. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων γεωργικών εφαρμογών. Μέθοδοι γεωργικών εφαρμογών. Οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών εφαρμογών. Περιεχόμενο, σκοποί, φορείς, όργανα και συστήματα αγροτικής πολιτικής. Δυνατότητα και εμπόδια εφαρμογής μέτρων αγροτικής πολιτικής. Εισοδηματική, φορολογική και ασφαλιστική αγροτική πολιτική. Πολιτική φυτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Μέθοδοι αξιολόγησης
Κωδικός: SGEA193
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -