Δενδροκομία Ι

Γεώργιος Νάνος

Περιγραφή

Το μάθημα Δενδροκομία Ι του 5ου εξαμήνου σπουδών:

 1. καλύπτει τα γενικά θέματα οπωροφόρων σχετικά με την οικολογία και φυσιολογία τους, σχεδίαση και εγκατάσταση του οπωρώνα και τις καλλιεργητικές τεχνικές και χειρισμούς της δενδροκομικής παραγωγής με έμφαση στην ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή
 2. μελετά χωριστά την οικονομική σημασία, γενετικό υλικό, μορφολογία και φυσιολογία, εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασμό και καλλιεργητικές τεχνικές που απαιτούνται για τα σπουδαιότερα γιγαρτόκαρπα και πυρηνόκαρπα στην Ελλάδα.
Κωδικός: SGEA105
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Περιγραφή όλων των θεμάτων που καλύπτει η καλλιέργεια και διαχείριση των προϊόντων των καλλιεργούμενων στην Ελλάδα ειδών που παράγουν εδώδιμους καρπούς.

Λέξεις κλειδιά θεματικής ενότητας: οπωροφόρα, φρούτα, καλλιεργητικές φροντίδες

Επιμέρους ενότητες:

 1. Εισαγωγή στη δενδροκομία, σημασία της δενδροκομίας: Κατανόηση της επέκτασης των ειδών που παράγουν εδώδιμους καρπούς στον κόσμο και Ελλάδα. ΛΞ: παραγωγή καρπών, κόσμος, επέκταση δενδροκομίας
 2. Μέρη του δένδρου, είδη που μελετώνται, καινοτόμες μορφές καλλιέργειας οπωροφόρων: Περιγραφή των μερών κάθε δένδρου, βοτανική των ειδών που μελετώνται, εισαγωγή στην ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική παραγωγή, φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους καλλιέργειας. ΛΞ: βοτανική περιγραφή, συστηματική δενδροκομία, φιλοπεριβαλλοντική δενδροκομία
 3. Αγρόκτημα: αναγνώριση μερών του δένδρου. Εργαστήριο για πρακτική περιγραφή των μερών του δένδρου σε διάφορα δενδροκομικά είδη. ΛΞ: βοτανική περιγραφή, συστηματική δενδροκομία
 4. Κλιματικοί παράγοντες και δενδροκομική παραγωγή: ανάλυση όλων των κλιματικών παραγόντων που επηρεάζουν τη δενδροκομική παραγωγή και φυσιολογία του δένδρου. ΛΞ: παγετός, χαλάζι, άνεμος
 5. Πολλαπλασιασμός δενδροκομικών ειδών: περιγραφή μεθόδων πολλαπλασιασμού των δενδροκομικών ειδών με παραδείγματα και λειτουργία φυτωρίων. ΛΞ: φυτώριο, εμβολιασμός, υποκείμενο, μόσχευμα
 6. Εμβολιασμοί: Εργαστήριο στην κυριότερη τεχνική παραγωγής δενδροκομικών ειδών με σύνδεση κατάλληλου υποκείμενου με την κατάλληλη ποικιλία. ΛΞ: εμβόλιο, υποκείμενο, ασπιδωτός, πλακίτης, εγκεντρισμός
 7. Στοιχεία καλλιεργητικών τεχνικών 1ο μέρος: περιγραφή μερικών από τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες περιλαμβάνοντας την επιλογή έως και εγκατάσταση οπωρώνα, κλάδεμα, διαμόρφωση και αραίωμα. ΛΞ: εγκατάσταση οπωρώνα, κύπελλο, κεντρικό άξονα, κλάδεμα, αραίωμα
 8. Διμήνι και Αγχίαλος, Αγρόκτημα - Αναγνώριση, αφαίρεση προσβεβλημένων μερών: Εργαστήριο σε εμπορικούς οπωρώνες για ενημέρωση σε διαμόρφωση φυτού, αναγνώρισητων φυτικών μερών σε ώριμα εμπορικά δένδρα, διαχείριση μολυσμάτων ασθενειών. ΛΞ: διαμόρφωση δέντρου, κλάδεμα, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
 9. Στοιχεία καλλιεργητικών τεχνικών 2ο μέρος: περιγραφή των υπόλοιπων καλλιεργητικών τεχνικών περιλαμβάνοντας τη λίπανση, άρδευση, διαχείριση ζιζανίων, φυτοπροστασία, συγκομιδή και συντήρηση. ΛΞ: διαχείριση θρέψης, διαχείριση άρδευσης, διαχείριση εδάφους, διαχείριση καρπών, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
 10. Υπολογισμός αναγκών λίπανσης οπωροφόρων: Εργαστήριο στον υπολογισμό των αναγκών ενός οπωρώνα στα κύρια θρεπτικά στοιχεία με χρήση φυλλοδιαγνωστικής, εδαφολογικής ανάλυσης και βιβλιογραφίας. ΛΞ: εισροές-εκροές θρεπτικών, φυλλοδιαγνωστική, εδαφολογική ανάλυση
 11. Στοιχεία φυσιολογίας οπωροφόρων: ανάλυση ανά εποχή των κύριων φυσιολογικών διεργασιών στο δένδρο. ΛΞ: άνθιση, διαφοροποίηση ανθέων, καρπόδεση, ανάπτυξη καρπού, λήθαργος  

Εκμάθηση όλων των καλλιεργητικών τεχνικών και απαιτήσεων για την επιτυχή εμπορική καλλιέργεια της μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς.

Λέξεις-κλειδιά θεματικής ενότητας: μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά

Επιμέρους ενότητες:

 1. Καλλιέργεια μηλιάς 1ο μέρος: επιλογή ποικιλίας και υποκειμένου, διαχείριση περιβάλλοντος μηλεώνα, διαμόρφωση νέου μηλεώνα. ΛΞ: κλώνος, νάνο υποκείμενο, κεντρικός άξονας, πυκνή φύτευση, αντιχαλαζικά δίχτυα

 2. Επίσκεψη μηλεώνες και συσκευαστήριο-ψυγείο Ζαγορά.

 3. Καλλιέργεια μηλιάς 2ο μέρος: λίπανση, άρδευση, ζιζάνια μηλεώνα, συγκομιδή, ποιότητα και συντήρηση μήλων. ΛΞ: κάλιο, άζωτο, εξατμισοδιαπνοή, διαχείριση εδάφους, αντικειμενική ποιότητα, ελεγχόμενη ατμόσφαιρα

 4. Αγρόκτημα – αναγνώριση, φαινολογία: Εργαστήριο στην αναγνώριση ειδών οπωροφόρων και τη φθινοπωρινή φάση ανάπτυξης των δενδροκομικών ειδών. ΛΞ: λήθαργος, διαμόρφωση ανθοφόρων οφθαλμών, καρποφόρα όργανα

 5. Καλλιέργεια αχλαδιάς και κυδωνιάς: περιγραφή όλων των καλλιεργητικών τεχνικών που εκτελούνται σε ένα αχλαδεώνα. ΛΞ: ποικιλία, νάνο υποκείμενο, λίπανση, άρδευση, ποιότητα

 6. Εργαστήριο Γιγαρτόκαρπα: Εργαστήριο σε σύγχρονη βιβλιογραφία εξειδικευμένων θεμάτων για τα γιγαρτόκαρπα. ΛΞ: ποικιλίες μηλιάς και αχλαδιάς, καινοτομίες, έρευνα

Εκμάθηση όλων των καλλιεργητικών τεχνικών και απαιτήσεων για την επιτυχή εμπορική καλλιέργεια της ροδακινιάς, βερικοκιάς, δαμασκηνιάς και κερασιάς.

Λέξεις-κλειδιά θεματικής ενότητας: ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά

Επιμέρους ενότητες:

 1. Καλλιέργεια ροδακινιάς: εξειδικευμένα θέματα για τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια της ροδακινιάς. ΛΞ: ποικιλία, λίπανση, ποιότητα, φυτοπροστασία, προϊόντα
 2. Αγρόκτημα, κλάδεμα: Εργαστήριο στο κλάδεμα της ροδακινιάς και δαμασκηνιάς σε κύπελλο. ΛΞ: κλάδεμα, πριόνι, ψαλίδι
 3. Καλλιέργεια βερικοκιάς: εξειδικευμένα θέματα για τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια της βερικοκιάς. ΛΞ: ποικιλία, λίπανση, ποιότητα, φυτοπροστασία, προϊόντα
 4. Εργαστήριο για πυρηνόκαρπα: Εργαστήριο σε σύγχρονη βιβλιογραφία εξειδικευμένων θεμάτων για τα πυρηνόκαρπα. ΛΞ: ποικιλίες, υποκείμενα, καινοτομίες, έρευνα
 5. Καλλιέργεια δαμασκηνιάς: εξειδικευμένα θέματα για τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια της δαμασκηνιάς. ΛΞ: ποικιλία, λίπανση, ποιότητα, φυτοπροστασία, προϊόντα
 6. Καλλιέργεια κερασιάς: εξειδικευμένα θέματα για τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια της κερασιάς. ΛΞ: ποικιλία, λίπανση, ποιότητα, φυτοπροστασία, προϊόντα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4703
Αρ. Προβολών :  18546

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις