ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι

Νικόλαος Δαναλάτος

Περιγραφή

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι εξετάζει τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας ή αλλιώς αροτραίες καλλιέργειες. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω 5 ομάδες φυτών: 1. Χειμερινά σιτηρά: Σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, Triticale. 2. Χειμερινά (καρποδοτικά) ψυχανθή: Βίκος, μπιζέλι, ρόβι, λαθούρι, κουκιά, φακή, ρεβύθια, λούπινα. 3. Εαρινά σιτηρά: Αραβόσιτος, σόργο, κεχρί, ρύζι. 4. Εαρινά ψυχανθή: Σόγια, αραχίδα, φασόλια. 5. Χορτοδοτικά φυτά: Αγροστώδη Ψυχανθή (Ετήσια - Πολυετή).

Κωδικός: SGEA175
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις