Ειδική Δενδροκομία

Γεώργιος Νάνος

Περιγραφή

Εισαγωγή  στις  περιβαλλοντικά  ορθές  μεθόδους  καλλιέργειας:  ολοκληρωμένη,  γεωργία  ακριβείας, βιολογική, κλιματικά ουδέτερη παραγωγή και πιστοποίηση αυτών  Ολοκληρωμένη  καλλιέργεια  αμυγδαλιάς:  ποικιλίες‐υποκείμενα,  οικολογία,  κλάδεμα  – διαμόρφωση, καλλιεργητικές τεχνικές, συγκομιδή, μετασυλλεκτική διακίνηση  Ολοκληρωμένη  καλλιέργεια  καρυδιάς:  ποικιλίες‐υποκείμενα,  οικολογία,  κλάδεμα  – διαμόρφωση, καλλιεργητικές τεχνικές, συγκομιδή, μετασυλλεκτική διακίνηση  Ολοκληρωμένη  καλλιέργεια  φιστικιάς:  ποικιλίες‐υποκείμενα,  οικολογία,  κλάδεμα  – διαμόρφωση, καλλιεργητικές τεχνικές, συγκομιδή  Ολοκληρωμένη  καλλιέργεια  καστανιάς:  ποικιλίες‐υποκείμενα,  οικολογία,  κλάδεμα  – διαμόρφωση, καλλιεργητικές τεχνικές, συγκομιδή, μετασυλλεκτική διακίνηση  Ολοκληρωμένη  καλλιέργεια  ακτινιδιάς:  ποικιλίες‐υποκείμενα,  οικολογία,  κλάδεμα  – διαμόρφωση, καλλιεργητικές τεχνικές, συγκομιδή, μετασυλλεκτική διακίνηση  Στοιχεία  καλλιέργειας  μαλακών  φρούτων:  φράουλα,  σμέουρο,  βατόμο

Περισσότερα  
Κωδικός: SGEA279
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις