Φυτά Κηποτεχνίας και Αστικό Πράσινο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΑΣ

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών και των εδαφοκλιματικών απαιτήσεων των φυτών κακοτεχνίας, ώστε αυτά να αποτελέσουν εργαλεία για την δημιουργία βιώσιμου αστικού πρασίνου, καθώς και η ανάλυση των χαρακτηριστικών του αστικού περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να  ενταχθεί το αστικό πράσινο. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα σύνταξης μιας ολοκληρωμένης φυτοτεχνικής μελέτης για έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, καθώς και την ικανότητα διαχείρισης του αστικού πρασίνου, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές, τις μεθόδους και τις τεχνικές που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος.

Κωδικός: SGEA211
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις