ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Βασικοί σκοποί του μαθήματος της Γεωργικής Φαρμακολογίας είναι η κατανόηση της νομοθεσίας  που διέπει τις διαδικασίες αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως γεωργικά φάρμακα αλλά και η γνώση των ιδιοτήτων των διαφόρων κατηγοριών γεωργικών φαρμάκων και του μηχανισμού δράσης  τους.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της γεωργικής φαρμακολογίας και της τοξικολογίας.
  • Να γνωρίζει τις κυριότερες χημικές ομάδες-δραστικές ουσίες των διάφορων κατηγοριών γεωργικών φαρμάκων καθώς και τους μηχανισμούς δράσης.
Κωδικός: SGEA231
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο