Βιολογία, Οικολογία Ζιζανίων

Πέτρος Λόλας

Περιγραφή
Αρχές βιολογίας ζιζανίων( Έννοια , Είδη, Ταξινόμηση, Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα ζιζανίων, Παραγωγή-Αποθέματα σπόρου στο έδαφος , Λήθαργος); Ζιζάνια Εισβολεί(Invasive), Παρασιτικά και Επιβλαβή(Noxious); Ανθεκτικά ζιζάνια); Αρχές οικολογίας ζιζανίων( Ζιζανιοπληθυσμοί, Ανταγωνισμός, Αλληλοπάθεια, Ζιζανιοποικιλλότητα); Αρχές και μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων(Καλλιεργητικές,Φυσικές, Βιολογικές, Βιοτεχνολογικές, Χημικές, Ολοκληρωμένες);
Κωδικός: SGEA155
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -