Γεωργική Ζωολογία

Νικολαος Παπαδοπουλος

Description

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές της Ζωολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη Γεωργική Ζωολογία. Συγκεκριμένα ασχολείται με την ταξινόμηση και την ονοματολογία των ζώων σε φύλα. Αναλυεται η έννοια του είδους και δίνονται πληθυσμιακά και άλλα χαρακτηριστικά των ζωικών οργανισμών που εξετάζονται. Επίσης, αναλύονται τα σωματικά συστήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα του μαθήματος ασχολείται με ζώα γεωργικής σημασίας και ιδιαίτερα με ακάρεα, νηματώδης, δακτυδιοσκώληκες, μαλάκια, αρθρόποδα κ.α

Course code: SGEA110
Faculty: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό