Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών

Έφη Λεβίζου

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου τα φυτά εκτίθενται πολύ συχνά σε αντίξοες συνθήκες που επηρεάζουν τόσο την ανάπτυξη, όσο και την ίδια την επιβίωσή τους. Ο όρος καταπόνηση αναφέρεται στην επίδραση δυσμενών παραγόντων του περιβάλλοντος (αβιοτικού και βιοτικού), οι οποίοι τείνουν να παρεμποδίσουν την εύρυθμη λειτουργία των φυσιολογικών μηχανισμών του φυτού.  

Στο παρόν μάθημα θα εξετάσουμε την επίδραση των σημαντικότερων αβιοτικών και βιοτικών καταπονήσεων στη φυσιολογία του φυτού, αλλά και τις λειτουργικές αποκρίσεις του φυτού στην καταπόνηση. Το πρότυπο που θα ακολουθηθεί σε κάθε ενότητα καταπόνησης είναι: επιπτώσεις της συγκεκριμένης καταπόνησης σε διάφορα επίπεδα - από το υποκυτταρικό έως την παραγωγή και στρατηγικές αντιπώπισης από την πλευρά του φυτού.

Κωδικός: SGEA282
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο