Λαχανοκομία ΙΙ

Αβραάμ Χα

Περιγραφή
Περιλαμβάνει τις καλλιέργειες υπό κάλυψη και τις υδροπονικές καλλιέργειες. Τεχνική της καλλιέργειας των κυριότερων λαχανικών που καλλιεργούνται στο θερμοκήπιο στην Ελλάδα. Ταξινόμηση, καταγωγή και εξέλιξη των βοτανικών χαρακτήρων των λαχανικών. Φυσιολογία της ανάπτυξης και παραγωγής. Απαιτήσεις σε κλίμα, έδαφος, νερό και θρεπτικά στοιχεία. Πολλαπλασιασμός και τεχνική της καλλιέργειας από σπορά μέχρι συγκομιδή, μεταχείριση και συντήρηση λαχανικών όπως αγγουριού, ντομάτας, πιπεριάς, κλπ. Υδροπονική καλλιέργεια ως ένας νέος τρόπος καλλιέργειας εκτός εδάφους : εισαγωγή και εξέλιξη, διάφορα υποστρώματα, θρεπτικά διαλύματα, εξοπλισμός και συστήματα καλλιέργειας. Ασκήσεις : Πρακτική εξάσκηση με τις διάφορες καλλιεργητικές περιποιήσεις σε θερμοκήπια και επίσκεψη σε εμπορική υδροπονική καλλιέργεια.
Κωδικός: SGEA134
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -