ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Περιγραφή
Οσον αφορά το μέρος της κυτταρικής βιολογίας, περιγράφονται οι διάφοροι κυτταρικοί τύποι, οι υποκυτταρικές δομές οι διακρινόμενες υπό το κοινό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όπως τα μιτοχόνδρια, τα πλαστίδια, τα χυμοτόπια, ο πυρήνας, το ενδοπλασματικό δίκτυο και η κατασκευή Golgi, τα ριβοσώματα, τα λυσοσώματα και τα κυστίδια μεταφοράς ουσιών καθώς και οι κυτταρικές νανοκατασκευές οι μη διακρινόμενες μικροσκοπικά αλλά η δομή των οποίων συμπεραίνεται από βιοχημικές και φυσικοχημικές δοκιμές. Επίσης περιγράφονται οι χημικές δομές των κυριοτέρων ομάδων οργανικών μορίων τα οποία αποτελούν το κύτταρο και εμπλέκονται στην λειτουργία και δομή του. Περιλαμβάνονται σε αυτές οι δομές των πρωτεϊνών, των νουκλεϊνικών οξέων, των σακχάρων και των λιπών. Συγχρόνως, περιγράφονται οι μηχανισμοί λειτουργία των ως άνω δομών στο μοριακό επίπεδο, όπως η διαίρεση του κυττάρου, η ενδο- και εξωκύτωση, η κίνηση των κυττάρων, η αλληλεπίδραση των κυττάρων μεταξύ των και με το περιβάλλον, η διακίνηση των μορίων μετα
Περισσότερα  
Κωδικός:
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις