Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά & Φυτά Παραγωγής Ενέργειας

Περικλής Διαμαντόπουλος

Περιγραφή

Στο μάθημα γίνεται επισκόπηση της θεωρίας σχετικά με την ξήρανση και τις μεθόδους παραλαβής των αιθέριων έλαιων των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών. Επίσης εξετάζονται επι μέρους αρωματικά φυτά σχετικά με το έδαφος-κλίμα, τις τεχνικές καλλιέργειας, τις αποδόσεις και τις χρήσεις αυτών. Τέλος παρουσιάζονται τρόποι παραγωγής βιοελαίου και βιοαιθανόλης καθώς και φυτά που χρησιμεύουν για την παραγωγή θέρμανσης ή ηλεκτρισμού. 

Κωδικός: SGEA212
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις