ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ (2019)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δρ Γεωπόνος Π.Ε. (Π.Δ. 407/80)

Περιγραφή

Το νερό και το έδαφος. Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας, κίνηση του νερού στο έδαφος. Δυναμικό του εδαφικού νερού, υδροδυναμικές παράμετροι του εδάφους, υστέρηση. Διήθηση του νερού. Διαθέσιμη και ωφέλιμη στις καλλιέργειες υγρασία. Δόση άρδευσης, διάρκεια άρδευσης, εύρος άρδευσης, προγραμματισμός αρδεύσεων. Επιφανειακές μέθοδοι άρδευσης: κατάκλυση, αυλάκια, λωρίδες. Άρδευση με καταιονισμό. Επιφανειακή και υπόγεια άρδευση με σταγόνες. Εκπόνηση μελετών άρδευσης.

Κωδικός: SGEA283
Κατηγορία: Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις