Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Bιοσύνθεση μακρομορίων - ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης (SEYC165)Μπαλατσός Νίκος, Λεωνίδας ΔημήτριοςA- 
Βιοτεχνολογία Φυτών (SEYC167)Καλλιόπη ΠαπαδοπούλουA- 
Γενετική (SEYC179)Ζήσης Μαμούρης, Θεολογία ΣαραφίδουA- 
Διακυτταρική Επικοινωνία - Μεταγωγή σήματος (SEYC101)Αιμιλία ΖίφαA+ 
Δομή και Ανάλυση Βιομορίων (δράση ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων) (SEYC164)Άννα Μαρία Ψαρρά, Λεωνίδας ΔημήτριοςA- 
Εξέλιξη (SEYC109)Ζήσης Μαμούρης, Γρηγόριος ΑμούτζιαςA+ 
Οργανική Χημεία (SEYC162)Δημήτρης ΚομιώτηςA-