Γενετική

Ζήσης Μαμούρης, Θεολογία Σαραφίδου

Περιγραφή

Η Γενετική ως επιστημονικός κλάδος θεμελιώνεται το 1866 με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των μελετών του G. Mendel για την κληρονομικότητα των χαρακτηριστικών του μπιζελιού. Όταν το 1944 θα αποδειχθεί πως το γενετικό υλικό είναι το DNA θα αρχίσει η αλματώδης ανάπτυξη της Γενετικής και ιδιαίτερα της Μοριακής Γενετικής. Σήμερα, η Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την κληρονομικότητα, την ποικιλότητα των ζωντανών μορφών και την εξέλιξη των ειδών και διδάσκεται σε ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών κλάδων.

Κωδικός: SEYC179
Κατηγορία: Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή, εξετάζεται το μιτοχονδριακό DNA των ευκαρυωτικών οργανισμών. Το μιτοχονδριακό DNA, εμφανίζει αποκλειστικά μητρική κληρονόμηση και εμφανίζει ιδιάιτερα χαρακτηριστικά τόσο στην αντιγραφή του, όσο και στη μεταγραφή και στη μετάφραση

Στην ενότητα αυτή, γίνεται αναφορά στα πειράματα του Μέντελ πάνω στα μπιζέλια καθώς και στα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία εξήγαγε, τα οποία συνοψίζονται στους δυο νόμους του Μέντελ :

1.Νόμος διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων

2.Νόμος ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων

Στην ενότητα αυτή μελετώνται οι τρόποι κληρονόμησης των χαρακτηριστικών μέσω της κληρονόμησης γονιδίων απο γενιά σε γενία. Επίσης γίνεται αναφορά στις σχέσεις των αλληλομόρφων των γονιδίων, οι οποίες επηρεάζουν τη συνεισφορά του κάθε αλληλομόρφου στο φαινότυπο.

Στη θεματική ενότητε μελετώνται οι μεταλλάξεις, τόσο σε χρωμοσωμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αλληλουχίας DNA και εξετάζονται οι επιπτώσεις τους στο φαινότυπο του οργανισμού.

Περιλαμβάνονται ασκήσεις και προβλήματα που βοηθούν στην καλυτερη κατανόηση των θεωρητικών ενοτήτων που εχουν παρουσιαστεί στο μάθημα της Γενετικής

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2595
Αρ. Προβολών :  7796

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -