Οργανική Χημεία

Δημήτρης Κομιώτης

Περιγραφή

Η Οργανική Χημεία είναι η επιστήμη που αγγίζει τη ζωή του καθενός. Στηρίζεται στη μοναδική ικανότητα των ατόμων του άνθρακα να σχηματίζουν δεσμούς μεταξύ τους, δημιουργώντας ποικιλία ενώσεων, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο περίπλοκες. Τα χρώματα, τα πολυμερή, τα πλαστικά, όπως και οι πρωτεΐνες, τα πεπτίδια, το DNA, και οι φαρμακευτικές ουσίες είναι όλα οργανικές ενώσεις. 

Κωδικός: SEYC162
Κατηγορία: Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ατόμου του άνθρακα και των ενώσεων του, των οργανικών ενώσεων δηλαδή. Οι οργανικές ενώσεις που έχουν βρεθεί στη φύση ή έχουν παρασκευα  στεί στα εργαστήρια μέχρι σήμερα είναι περισσότερες από 12.000.000, ενώ οι ανόργανες ενώσεις είναι περίπου 1.000.000, μετά το πλήθος των  ενώσεων του πυριτίου που παρασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η χημεία του άνθρακα,η οργανική χημεία (οργανικές ενώσεις) έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για τον άνθρωπο. Είναι η χημεία των υδατανθράκων, των λιπών, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊνικών οξέων, που συνιστούν την έμβια ύλη. Είναι η χημεία των τροφίμων, των υφανσίμων ινών και των καυσίμων. Είναι η χημεία των πλαστικών, των ελαστικών, των χημικών προϊόντων για τη γεωργία, των απορρυπαντικών, των φαρμάκων, των καλλυντικών, των χρωμάτων και των αρωμάτων κ.ά. Κι ενώ η σημασία των οργανικών ενώσεων είναι τόσο μεγάλη, η αλόγιστη χρήση τους –όπως άλλωστε και όλων των χημικών ενώσεων– δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του (ναρκωτικά, πολεμικές χημικές ουσίες, τοξικά απόβλητα κ.ά.)

Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί βασικά να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους :
α. Με βάση το μηχανισμό της αντίδρασης
Δύο είναι τα κύρια είδη μηχανισμών: οι μηχανισμοί μέσω ριζών και οι πολικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αναπτύσσονται στην αμέσως επόμενη ενότητα.
β. Με βάση το είδος της αντίδρασης
Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες αντιδράσεων:
την προσθήκη, την απόσπαση, την υποκατάσταση, τον πολυμερισμό, την οξείδωση - αναγωγή και τις αντιδράσεις οξέων - βάσεων.

Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται οι αντιδράσεις των βασικότερων κατηγοριών οργανικών ενώσεων.

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται βασικές τεχνικές ανάλυσης, που αποσκοπούν στην αποκάλυψη της δομής των οργανικών ενώσεων.

Ο συνδυασμός μεθόδων και ιδιοτήτων, όπως η απορρόφηση των ενώσεων σε συγκεκριμένα μήκη κύματος ή ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός και η φασματομετρία μάζας έχουν δώσει τη δυνατότητα της πλήρους απεικόνισης των οργανικών ενώσεων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4294
Αρ. Προβολών :  9427

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -