Βιοτεχνολογία Φυτών

Καλλιόπη Παπαδοπούλου

Περιγραφή

Η Βιοτεχνολογία Φυτών είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των βιολογικών επιστημών, με ταχύτατη εξέλιξη και αντικείμενο τη διελεύκανση της μοριακής βάσης και του δικτύου των γονιδίων μέσω των οποίων ελέγχονται η αύξηση και ανάπτυξη, ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή και άλλες θεμελιώδεις διαδικασίες των φυτών. Έχει απώτερο στόχο τη χρήση της γνώσης αυτής και των διαγονιδιακών φυτών για τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Το μάθημα της Βιοτεχνολογίας Φυτών περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και μεθοδολογίες της γενετικής τροποποίησης των φυτών αλλά και τις σύγχρονες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την εξυπηρέτηση της κλασικής γενετικής βελτίωσης των φυτών. Επίσης, οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν σε μια γενικότερη κριτική αποτίμηση της βιοτεχνολογίας φυτών στα οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που περιβάλλουν την επιστήμη αυτή. 

Κωδικός: SEYC167
Κατηγορία: Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Η Βιοτεχνολογία Φυτών περιλαμβάνει τις τεχνικές της  δημιουργίας Γενετικά Τροποποιημένων Φυτών με τις σύγχρονες μεθόδους της  Γενετικής Μηχανικής και επίσης σειρά τεχνικών, που δεν χρησιμοποιούν γενετική τροποποίηση, αλλά αφορούν  την αναγέννηση φυτών από πρωτοπλάστες, κύτταρα,  ομάδα κυττάρων, ή τμήμα φυτικού οργάνου. Οι μέθοδοι αυτές αποτελούν προαπαιτούμενο για την αναγέννηση φυτών από γενετικά τροποποιημένα κύτταρα και επίσης χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

Η εφαρμογή της βιοτεχνολογιας στα φυτικά είδη μας έδωσε τη δυνατότητα να παράγουμε φυτά με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, φυτά που παρουσιάζουν αντοχές σε ακραία περιβάλλοντα, με αυξημένο μεταβολισμό ή ακόμα και φυτά που παράγουν ουσίες με ιδιαίτερα θρεπτική ή φαρμακευτική αξία

Αυτή η ενότητα εστιάζει στις διάφορες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για την παραγωγή διαγονιδιακών φυτών με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Επισημαίνεται επίσης ο ρόλος του Agrobacterium, το οποίο έχει αυξημένη ικανότητα μετασχηματισμού φυτικών κυττάρων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1854
Αρ. Προβολών :  5159

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -