Τετραγωνικές μορφές

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Οριστικότητα πινάκων. Εφαρμογές σε κωνικές τομές, σε ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, σε ιδιάζουσες τιμές.