Ορίζουσες

Ιδιότητες οριζουσών-Μέθοδος Cramer-Υπολογισμός αντίστροφου πίνακα.