2η ενότητα: Ακουολογικές πληροφορίες

Στη 2η ενότητα θα περιγραφούν οι βασικοί τρόποι αξιολόγησης της ακοής, τα είδη των ακουστικών βοηθημάτων, και επίσης θα συζητηθεί ο ρόλος τους στην εκπαίδευση.