4. Φύλο και ψυχανάλυση

Η ενότητα αυτή αποτελεί μια εισαγωγή στη φροϋδική και τη λακανική ψυχανάλυση και συγκεκριμένα στις έννοιες εκείνες που αναφέρονται στη διαμόρφωση της σεξουαλικότητας και της έμφυλης ταυτότητας. Η ψυχανάλυση εξετάζεται από φεμινιστική σκοπιά, καθώς εν μέρει έχει επικρηθεί ότι αναπαράγει την πατριαρχία, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί επίσης ως εργαλείο για την αμφισβήτιση του φαλλοκεντρισμού.