Παραγοντοποίηση

Παραγοντοποίηση, Παραγοντοποίηση με οδήγηση, Παραγοντοποίηση με συμμετρικούς πίνακας