Η απαλοιφή του Γκάους

Απαλοιφή Γκάους, Αλγόριθμος απαλοιφής Γκάους