Γραμμικές απεικονίσεις

Βασικές έννοιες στις γραμμικές απεικονίσεις-Πυρήνας και Εικόνα γραμμικής απεικόνισης.

Πίνακας αναπαράστασης γραμμικής απεικόνισης-Όμοιοι πίνακες.