Διανυσματικοί xώροι

Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι-Γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων-Βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου.