Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων (MHXC131)ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣA- 
Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων (MHXC139)ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣA-