Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά σε θέματα διεθνούς, ευρωπαικής και εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και σε θέματα οικονομικής των υδατικών πόρων. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην Ευρωπαική περιβαλλοντική πολιτική με έμφαση σε θέματα πολιτικών υδατικών πόρων και συγκεκριμένα στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά WFD 2000/60/EK στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Γίνεται αποτίμηση της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα σχέδια διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Παρουσιάζονται οι βασικές μεθοδολογίες για την οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών συμπεριλαμβανομένου του νερού. Αναλύεται το πλήρες κόστος του νερού στα τρία συστατικά του στοιχεία: άμεσο, περιβαλλοντικό και κόστος φυσικού πόρου και αναφέρονται οι βασικές μέθοδοι τιμολόγησης του νερού ύδρευσης. Τέλος παρουσιάζονται νέες μορφές χρηματοδότησης για έργα διαχείρισης αστικού νερού.

Κωδικός: MHXC139
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Περιγραφή των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παρουσίαση των Διεθνών Συμφωνιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρουσίαση των κύριων στοιχείων για την παγκόσμια κατάσταση των υδατικών πόρων και της χρήση του νερού. Κύρια προβλήματα των υδατικών πόρων. Προβλήματα στη διαχείριση του νερού. Πλημμύρες και Λειψυδρία.

Παρουσίαση της Ευρωπαικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Ευρωπαική Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Οι βασικές Οδηγίες. Εθνική Περιβαλλοντική Πολιτική. Εισαγωγή στην περιβαλλοντική πολιτική για το νερό.

Στόχοι και της ορόσημα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά. Οι καινοτομίες της Οδηγίας Πλαίσιο. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Οδηγίας. Παρουσίαση της 1ης έκθεσης αξιολόγησης της Οδηγίας Πλαίσιο. Οι λεκάνες απορροής ποταμού (εθνικές και διεθνείς). Εναρμόνιση με την Εθνική Νομοθεσία. Περιβαλλοντική και Οικονομική Ανάλυση.

Τα δίκτυα παρακολούθησης των υδατικών πόρων. Οι τύποι παρακολούθησης. Αξιολόγηση χημικής και οικολογικής κατάστασης των υδατικών πόρων. Δημόσια συμμετοχή.

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμού. Περιεχόμενα σχεδίων διαχείρισης. Προγράμματα μέτρων. Περιεχόμενα των προγραμμάτων μέτρων.

Η εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο στην Ελλάδα. Εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία. Τα υδατικά διαμερίσματα. Τα Σχέδια διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων. Προγράμματα μέτρων. Πορεία υλοποίησης εφαρμογής της οδηγίας και προβλήματα υλοποίησης. Σχολιασμός των σχεδίων διαχείρισης.

Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών. Έμμεσες και Άμεσες μέθοδοι. Ολική Αξία περιβαλλοντικού αγαθού. Αξία χρήσης, αξία επιλογής, αξία μη χρήσης.

Παρουσίαση των συνιστωσών του πλήρους κοστους του νερού. Άμεσο κόστος. Περιβαλλοντικό κόστος. Κόστος φυσικού πόρου. Μεθοδολογία υπολογισμού του πλήρους κόστους του νερού. Ανάκτηση του πλήρους κόστους του νερού.

Παρουσίαση των τιμολογιακών πολιτικών του νερού ύδρευσης. Συστατικά τιμολογίου ύδρευσης στην Ελλάδα. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας σύγκρισης μέσης τιμής νερού στην Ελλάδα.

Ιδιωτικοποίηση και επανακοινωνικοποίηση των υπηρεσιών παροχής νερού. Παρουσίαση των ΣΔΙΤ. Μορφές και πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα. Συμβόλαια Σύνδεσης Αμοιβής Απόδοσης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  642
Αρ. Προβολών :  8370

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011