Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
A VOUS LA PAROLE (FLO110)DIANA KAKARI/CATHERINE OIKONOMOU
All Courses: Making a Summary (FLO141)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
All Courses: Practice in English (FLO128)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
All Courses: Writing Bibliography (FLO139)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
All Courses: Writing Methodology (FLO140)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of Early Childhood Education: English 1 (FLO138)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of Early Childhood Education: English 2 (FLO137)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of Early Childhood Education: English 3 (FLO144)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of Early Childhood Education: English 4 (FLO145)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of H.A. & S.A.: English 1 (SEAD157)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of H.A. & S.A.: English 2 (FLO125)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of H.A. & S.A.: English 3 (SEAD158)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of H.A. & S.A.: English 4 (FLO126)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of Veterinary Science: English 1 (FLO136)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Department of Veterinary Science: English 2 (FLO146)Anastasia Marina Tsoutsoulopoulou
.
Des histoires à partager (FLO100)DIANA KAKARI/CATHERINE OIKONOMOU
Greek for Erasmus Students (FLO127)Marina Mogli
ITALIANO - PAPASTRATOU (FLO106)ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ Ελισσάβετ/EVDORIDOU Elissavet
.
ITALIANO - PEDION AREOS (FLO105)ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ Ελισσάβετ/EVDORIDOU Elissavet
.
Γαλλικά Α1 Τμήμα Δευτέρας Εαρινό 2017-18 (FLO132)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά Α1 Τμήμα Τετάρτης Εαρινό 2017-18 (FLO134)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά Α2 Τμήμα Πέμπτης Εαρινό 2017-18 (FLO135)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά Α2 Τμήμα Τρίτης Εαρινό 2017-18 (FLO133)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για Α. Σ. Ανθρωπιστικών προχωρημένο επίπεδο εαρινο 2017 (FLO121)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για Α. Σ. μεσαίο επίπεδο Πολυτεχνείο Γεωπονική εαρινο 2017 (FLO122)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για Α. Σ. προχωρημένο επίπεδο Πολυτεχνείο Γεωπονική εαρινο 2017 (FLO123)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για Α.Σ. Ανθρωπιστικών μεσαίο επίπεδο εαρινό 2017 (FLO120)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς I (FLO147)Βασιλική Τσελά
Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς II (FLO148)Βασιλική Τσελά
Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς III (FLO149)Βασιλική Τσελά
Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς IV (FLO150)Βασιλική Τσελά
Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπους αρχαριοι εαρινο 2017 (FLO119)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς Επίπεδο Α1 (FLO114)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς Επίπεδο Α2 (FLO115)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς Επίπεδο Β1 (FLO116)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς Επίπεδο Β2 (FLO117)Ευτυχία Δαμάσκου
.
Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς Επίπεδο Γ1-Γ2 (FLO118)Ευτυχία Δαμάσκου
.
ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ-ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (FLO107)ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΚΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ-ΜΕΣΣΑΊΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (FLO108)ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΚΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (FLO109)ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΚΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ_ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ (FLO142)ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
.
ΓΑΛΛΙΚΑ_ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ (FLO143)ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
.
Γαλλική Γλώσσα (Επίπεδο Β1-Β2) (FLO101)Δρ. Ζωή Χρ. Εξάρχου
Γαλλική Γλώσσα για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς I, II, III, IV - Παιδαγωγικές Θεωρίες και Ψηφιακά Εργαλεία (FLO102)Δρ. Ζωή Χρ. Εξάρχου
Γαλλική Γλώσσα για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς I, II, III, IV. Γαλλική Γλώσσα μέσα από τις πηγές 19ος αι. -γαλλική ως γλώσσα της διπλωματίας (μελέτη και ανάλυση εγγράφων - κειμένων) (FLO103)Δρ. Ζωή Χρ. Εξάρχου
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι & ΙΙΙ (MHXD220)Δρ. Ζωή Χρ. Εξάρχου
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι & ΙΙΙ (SGEB181)Δρ. Ζωή Χρ. Εξάρχου
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι, ΙΙ, III & ΙV (SEAD318)Ζωή Εξάρχου