Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Aστοχίες Μηχανολογικών Στοιχείων και Κατασκευών (MHXB102)Αννα Ζερβάκη
MM102 (ΜΥ0101) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ (102+202) (Υ2) (MHXB131)ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΟΥΤΣΗ
MM206 ΦΥΣΙΚΗ (ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ - ΟΠΤΙΚΗ) (MHXB110)Ανδρέας Ζούπας
.
MM400 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ (MHXB106)Ανδρέας Ζούπας
.
MM404 ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ (MHXB118)Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος
.
MM404 ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ - 2019 (MHXB141)Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος
ΑΓΓΛΙΚΑ I (MHXB132)Ευαγγελία Λάζου
Αγγλικά II (MHXB133)Ευαγγελία Λάζου
Ακέραιος Προγραμματισμός και Συνδιαστική Βελτιστοποίηση (MHXB121)Γεώργιος Σαχαρίδης
.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΜΜ803) (MHXB140)Αναστάσιος Σταματέλλος
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (MHXB101)Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος,Αθανάσιος Λόης
.
Δυναμική (MHXB120)Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (MHXB122)Ανδρίτσος Νικόλαος
.
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ_[MM729] (MHXB116)Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος
.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι (MHXB134)ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I (MHXB111)Δημήτριος Παντελής
.
Θερμανση - Ψύξη - Κλιματισμός (MHXB136)Ολυμπία Ζώγου
Θερμοδυναμική Ι (MHXB115)Γεώργιος Χαραλάμπους
.
Θερμοδυναμική ΙΙ (MHXB138)Αναστάσιος Σταματέλλος
ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/TEXTS OF ART, SCIENCE AND CULTURE: SEMIOTIC THEORY AND ANALYSIS/ TESTI D'ARTE, SCIENZA E CULTURA: TEORIA SEMIOTICA E ANALISI (MHXB103)ΕΥΔΩΡIΔΟΥ Ελισσάβετ/EVDORIDOU Elissavet, ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ Θεόδωρος/KARAKASIDIS Theodoros
.
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (MHXB117)Αναστάσιος Σταματέλλος
.
Μηχανική Ρευστών Ι (MHXB123)Νίκος Πελεκάσης
.
Μηχανική Ρευστών ΙI (MHXB135)Γεώργιος Χαραλάμπους
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ (MHXB112)Σαχαρίδης Γιώργος
.
Στροβιλομηχανές (MHXB137)Αναστάσιος Σταματέλλος
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (MHXB130)Μιχάλης Αγόρας
.
Σύνθετα Υλικά (MHXB142)Μιχάλης Αγόρας
Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (MHXB100)Γεώργιος Αδάμ
Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής (MHXB125)Γιώργος Λυμπερόπουλος
.
Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών (MHXB114)Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
.
Τεχνολογία Βιομηχανικής Αντιρρύπανσης (MHXB119)Νικόλαος Ανδρίτσος
.